About the Author

About the Author

I am Roger, a Filipino amateur blogger aiming to give valuable content around the network. I started blogging way back 2016 in steemit....

Read More

Blogging for Crypto!

Blogging for Crypto!

There's a new way in monetizing your blogs, called cryptocurrency integration. Because of the new blockchain technology, everything has its own value.

Read More

What is Steemit.com? - a Filipino explanation!

What is Steemit.com? - a Filipino explanation!

Ang Steemit ay isang social network (tulad ng facebook at twitter) at isang plataporma na nagbibigay gantimpala sa mga nilalaman...

Read More

Mga taong nakatago sa likod ng Maskara – Alin ka sa dalawa?

Maskara Dalawang taong nakatago sa likod ng maskara Ako ay isang huwad na nilalang. Isang manloloko ng aking tunay na kaluluwa. Nakasuot ng maskara, nakikita ng iba ngunit hindi nakikita ng lahat. Ginagawa ko ang kabaliktaran ng aking iniisip at ng nadarama ko. Nililinlang ko ang iba tao pati na ang aking sariling pagkatao. Ngunit

Sining ni Juan – Crochets and Trees.

Crochets and Trees Filipino Arts     “Sining ni Juan”   is a series of blogs that feature the creativity and resourcefulness of Filipinos in the field of Art – two particular attributes of a Filipino that were nurtured from time to time and were successfully employed and expressed to the community thru commitment and dedication. “Sining ni Juan”